Ere Leden
Liesbeth Luts
Liesbeth Luts
Voorzitter
Reimond Rooyackers
Reimond Rooyackers
Commissielid
Paul Molemans
Paul Molemans
Commissielid
FAQ

Klik op de vraag om het antwoord te zien!

De klachtencommissie zetelt enkel op afroep. De voorzitter van de klachtencommissie kan beslissen om tussentijds(jaarlijks?) samen te komen. Ter info: in de laatste jaren zijn er geen formele klachten ingediend en zou de klachtencommissie dus niet zijn samengekomen.
Ja. Je verplaatsingen en consumpties worden vergoed. Het enige wat het je kost, is je tijd.
Je klacht dient binnen de 10 kalenderdagen na kennisgeving aangetekend of via email naar de secretaris van VKS Limburg gestuurd te worden. In geval van een klacht over een wedstrijd, zal dit dus binnen de 10 dagen na wedstrijddatum zijn. Voor een klacht betreffende een boete, is dit 10 dagen na ontvangst van kennisgeving of factuur.
We kennen 2 soorten klachten: Administratieve klachten. Dit zijn klachten die ertoe strekken een beslissing van een orgaan van de federatie te doen vernietigen of hervormen. Disciplinaire klachten. Deze strekken ertoe disciplinaire maatregelen te doen uitspreken tegen leden, clubs of organen van de federatie. Een verslag van een scheidsrechter wordt ambtshalve behandeld als klacht indien het werd ingediend binnen de 10 (tien) kalenderdagen.
Ja. Wanneer je niet akkoord bent met een beslissing van het bestuur, dan kan je dit bij de klachtencommissie aankaarten. De klachtencommissie opereert los van het VKS bestuur. Wanneer je niet akkoord bent kan je nog beroep aantekenen bij de beroepscommissie. VKS Limburg heeft zelf geen beroepscommissie, maar kan die van Sporta hiervoor gebruiken. Klachten in cassatie worden op het niveau van het Sporta-comité behandeld.
Deze voorwaarden dienen voldaan:
  • Binnen de 10 kalenderdagen
  • Ondertekend door de klager
  • Vermelden van de feiten en strekking van de klacht
Voor meer details verwijzen we graag naar ons sRIO, op onze site te downloaden.
De secretaris zal de klacht doorsturen naar de voorzitter van de klachtencommissie. De voorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid van deze klacht. In eerste instantie zal de voorzitter een minnelijke schikking overwegen of hij zal een datum aanduiden waarop de zitting van de klachtencommissie zal plaatsvinden.
Indien je een klacht neerlegt, dan zal er een borg van 30 euro gefactureerd worden. Is de uitspraak in je voordeel, dan krijg je deze terug. Is je klacht onontvankelijk of word je in het ongelijk gesteld, dan zal deze borg aangewend worden om eventuele onkosten te betalen. Voor meer info verwijzen we graag naar Art.5 in ons sRio.