Sporta

VKS Limburg

General Data Protection Regulation.


Bescherming van de persoonlijke levensfeer en beheer van contactgegevens

  1. VKS Limburg verwerkt de contactgegevens (naam, e-mailadres en/of telefoonnummers) van de ploegverantwoordelijken die nodig zijn voor het beheer van de VKS recreatie-competitie. VKS Limburg zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van het beheer van deze competitie en de hieraan verbonden diensten en nevenactiviteiten. De ploegverantwoordelijke heeft onder meer het recht van inzicht in zijn persoonsgegevens, evenals het recht om via VKS Limburg verbeteringen aan te laten brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn.
  2. De ploegverantwoordelijke moet VKS Limburg op de hoogte houden over iedere wijziging van naam, e-mailadres en/of telefoonnummers. Het nalaten mag in geen geval tot onbereikbaarheid leiden en zo de competitie in het gedrang brengen. De persoonsgegevens zullen beschikbaar zijn in een PDF-document per afdeling en in het kalenderboekje dat elke ploeg krijgt bij de startvergadering.

Verklaringen en garanties

  1. VKS Limburg zal haar best doen om haar diensten aan te bieden volgens de 'best practices' en normen die in nationaal en internationaal verband opgesteld en goedgekeurd werden.
  2. VKS Limburg is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit een onrechtmatige daad tengevolge van de gegevens op hun website.

Vragen of opmerkingen?

Mocht u na het lezen van deze pagina toch nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u steeds contact opnemen met VKS Limburg via webmaster@vks-limburg.be.

Klik hier om terug te gaan naar onze homepage.